Välkommen till Lovisa Svenska Scouters hemsida!

Roligt att Du hittat hit! Här hittar Du information om både Lovisa Scoutflickorna (LSF) och Lovisa Svenska Boyscouterna (LSB); kontaktuppgifter, händelser, evenemang mm. Här hittar du även en del information om scoutingen övrigt. Surffa vidare och tag gärna kontakt ifall du saknar information du söker, tack! Feedbackfältet där du kan ge både ris & rosor hittar du längre ned på sidan. Vi strävar efter att uppdatera sidorna hela tiden.

Bli scout!

I Finland finns 60 000 scouter, i hela världen över 40 miljoner!

Scouterna gör unga redo för livet genom spännande äventyr och nya utmaningar. Scouting är vänner, gemenskap, verksamhet ute och inne och att lära sig nytt genom att göra själv.

I Lovisa har vi två svenskspråkiga scoutkårer. Lovisa Scoutflickor är en landscoutkår för flickor och Lovisa Svenska Boyscouter är en sjöscoutkår för pojkar. Idag ordnar vi i huvudsak gemensam verksamheten för båda kårerna. I och med detta får båda kårerna ta del av ny verksamhet och speciellt roligt är det att alla får ta del av sjöscoutingen i den mån man vill och är intresserad av! LSB har en egen segelbåt ´Sommarstaden´ som seglar med på läger och andra lämpliga evenemang.

Välkommen med i vår verksamhet!

 

Här hittar Du som förälder nyttig information som det lönar sig att bekanta sig med!

 

MEDLEMSANSÖKAN

Nya medlemmar kan fylla i en ansökan själv genom att klicka vidare på länken nedan.
De svenska översättningarna är tyvärr inte helt klara ännu på sidan.

LSF-》 https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999560

LSB-》https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999561

 

Lovisa Svenska Boyscouter

Grundades 1910

 

Lovisa Scoutflickor

Grundades 1911

Skriv siffran 10 med bokstäver:

Lovisa Svenska Scouter hittar du också på Facebook! :) Klicka på ikonen nere på sidan.

Kårlokalen finns i Forums övrevåningen i  Lovisa centrum, adress Brandensteinsgatan 13.

 

KUKSA - medlemsregistret

Kuksa är medlemsregistret som Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry upprätthåller för alla scouter i Finland. Enligt personuppgiftslagen (1999/523) kan uppgifterna användas endast för föreningens verksamhet och inte utlämnas för andra ändamål, t.ex. kommersiellt bruk. Du kan läsa mera på scout.fi sidorna genom att klicka på rutan nedan om.

 

 

Du kan registrera dig som målsman i scouternas medlemsregister Kuksa och på så sätt sköta ditt minderåriga barns scoutrelaterade ärenden. Du kommer åt att se alla uppgifter som finns sparade om ditt barn. Du som är målsman men inte är scout har i medlemsregistret en liknande profilsida som scouten, dock utan ett medlemskap i kåren. Du kan läsa mera på scout.fi sidorna genom att klicka på rutan nedan om.

 

Tryggt tillsammans

Inom Lovisa svenska scouterna vill vi främja barns och ungas trygghet och välbefinnande inom all vår verksamhet. Därmed följer vi Suomen Partiolaiset  - Finlands Scouter ry (SP-FS) Tryggt tillsammans- anvisningar som bygger på gällande finsk lagstiftning, FN:s konvention om barns rättigheter och SP-FS grundstadga. Anvisningarna betonar hur vi vuxna/ledare genom vårt eget sätt att agera och förebild kan främja barnens och de ungas välbefinnande i scouterna och hur vi kan bidra till att ge barn och unga en trygg uppväxtmiljö.

Alla våra ledare har utfört utbildningen/webbkursen Tryggt tillsammans och tagit del av materialet som allt utarbetats av

Kati Palsanen, socialarbetare, VTM
Kaisa Pasanen, socialarbetare, VTM
Jenna Ahlmark, läkare, LL
Jenna Honkanen, barnträdgårdslärare, KM
Jutta Huovinen, kommunikations-studerande.

Vid frågor kan ni kontakta vår trygghetsperson Paulina Hentunen phentunen (a) yahoo.se.

 

Scoutledarens principer för respektfulla möten med andra:

- Vi bemöter varje barn och ung person som individ.

- Vi uppskattar och respekterar olikheter mellan barn och unga.

- Inom verksamheten beaktar vi individuella egenskaper hos barnen och de unga så gott det går.

- Varje barn och ung person skall få uppleva sig som sedd inom scouterna.

- Vi lyssnar på barnen och de unga.

- Vi tar det barnen och unga berättar för oss på allvar.

- Vi talar till barn och unga i uppskattande och respektfull ton.

- Vi talar om barn och unga i respektfull ton.

- VI behandlar barn och unga rättvist.

- Vi är ärliga mot barn och unga.

- Barnen och de unga kan lita på de vuxna inom scoutingen.

- Barnen och de unga får hjälp om det behövs.

- Vi har gemensamt ansvar för att sköta om barnen och de unga.

- Vi respekterar barnens och de ungas integritet.

- I verksamheten med barn och unga är vi närvarande, såväl andligen som fysiskt.

(Källa: Tryggt tillsammans, Anvisningar av Finlands Scouter för att främja barns och ungas välbefinnande)